Komersanta Vēstnesis  _Kā uzaicināt ūdeni virszemē”

Komersanta Vēstnesis  “Kā uzaicināt ūdeni virszemē”

http://www.kvestnesis.lv/?menu=DOC&id=140554

Building.lv 

“Leonīda Lobānova SIA – vienmēr svaigs un garšīgs ūdens”


“Sava ūdensapgādes sistēma nav tikai tīrāks, garšīgāks ūdens. Tā ir arī investīcija nākotnē, jo, iegūstot neatkarību no apgādes monopolista, jūs turpmāk jūtami ietaupīsit. Par to jau pārliecinājušies neskaitāmi individuālo urbumu īpašnieki…”

http://www.building.lv/37-komercinformacija/62386-leonida-lobanova-sia-vienmer-svaigs-un-garsigs-udens